HAARP emblema
High frequency Active Auroral Research Program
HAARP
Aukšto dažnio aktyvaus pašvaistės tyrimo programa
Gakona, Aliaska

Sigitas Žilionis
1997 03 09


      Paskaičius „Lietuvos ryto” vedamąjį grėsmingu pavadinimu „Paslaptingas projektas Aliaskoje - kosminis ginklas” (1996 12 07, 45 psl.), susidaro įspūdis, kad artėja vos ne pasaulio pabaiga - amerikonų kariauna greit valdys visų žmonių smegenis, visus pasaulio orus, o panorėjusi galės užleisti ant mūsų pražūtingas aukštos energijos (sic!) dalelytes ir paversti mus mutantais.
      Tą straipsnį parašė žmogus, neskiriantis radijo nuo radiacijos. Deja, tai labai geras mūsų dabartinės žurnalistikos pavyzdys, kai autorius rašo apie jam nežinomus ir nesuprantamus, bet sensacingai atrodančius dalykus, ir mano, jog pakanka atpasakoti vieną straipsnį užsienio publikacijoje, ir tema bus visapusiškai nušviesta.
      HAARP antenos saulėlydžio fone Negaliu pasakyti, kad tokių nuomonių, kurios išreikštos straipsnyje, nereikia. Jos reikalingos tam, kad HAARP vykdytojai nenustotų jausti, jog jie stebimi per padidinamąjį stiklą. Visuomenė stebi, visuomenė bijo, todėl būkite malonūs ir nieko neslėpkite, kitaip lėks iš po jūsų kėdės. Bet juk „Lietuvos rytas” nepranešinėja apie tai programos autoriams, o supažindina su šiuo projektu Lietuvos žmones. Todėl jis turėjo visapusiškai aprašyti HAARP programą, atspindėti įvairias nuomones.
      Būtent amerikiečių spaudos publikacijų, išreiškiančių visuomenės susirūpinimą ir baimę, dėka vienas iš HAARP programos vykdytojų - JAV Karinis jūrų laivynas - ėmė skelbti informaciją apie HAARP internete. Sprendžiant iš turinio, ši informacija yra gana įvairiapusiška - be techninių duomenų, čia galima rasti nuotraukas (vieną čia matote), vietovės žemėlapį, ir net nuorodas į spaudos publikacijas (dažniausiai neigiamas, kaip „Lietuvos ryte”). Serveris taip pat valdo automatinį fotoaparatą, periodiškai fotografuojantį antenų lauką, tad čia galite rasti naujausią antenų lauko vaizdo versiją (atnaujinama tik šviesiu Aliaskoje paros metu).
      Kaip patys galite spręsti po HAARP WWW lapų peržiūros, šis projektas nėra slaptas. Jei jame kas nors ir gali būti įslaptinta, tai projekto tikslai. Tačiau pagrindinis tikslas aiškus - nukreipus į jonosferą elektromagnetines bangas, gauti labai žemo bangų sklidimas dažnio bangas, kurios iki šiol yra vienintelė priemonė ryšiui su pasinėrusiais povandeniniais laivais. Tam tikri jonosferos sluoksniai, atspindintys radijo bangas, nėra paprasčiausi reflektoriai. Patekusios į juos radijo bangos sąveikauja su jonais labai sudėtingai, kartais net taip, kad pasikeičia pačių radijo bangų ilgis (dažnis): pasiuntus aukštyn trumpąsias bangas, grįžti gali ir labai ilgos bangos. Ar toks jonosferos apspinduliavimas pavojingas? Niekas to nežino, nes niekas iki šiol rimtai jo netyrinėjo (o jei ir tyrinėjo, tai rezultatų plačiai neskelbė).
      Būtina pažymėti, kad HAARP - ne pats didžiausias statomas jonosferos apspinduliavimo įrenginys pasaulyje. Bendra Gakonos (62°23,5' š. pl., 145°8,8' v. ilg.) siųstuvų galia, kai projektas bus galutinai įgyvendintas 2002 m., bus 3,6 megavatų. Antenos ją galės pastiprinti apie 31 decibelą, taigi bendra spinduliuojama į jonosferą galia bus apie 4000 megavatų. Tuo tarpu Švedijos Kosminės fizikos instituto Tarptautinės radijo observatorijos vykdoma analogiška HiScat programa kur kas įspūdingesnė: bendra siųstuvų galia - 10 megavatų, o, antenoms pastiprinus ją 34 decibelais, į jonosferą bus spinduliuojama 25000 megavatų - 6,25 karto daugiau, negu HAARP!
      Čia pateiksiu grafiką, kuriame palyginami keleto analogiškų radijo stočių galingumai. Kaip matytome, šiuo metu veikianti HAARP dalis yra gerokai mažesnės galios nei, pavyzdžiui, eilinė „Amerikos balso” transliacinė radijo stotis Delano mieste Kalifornijoje (taip, transliacinės trumpųjų bangų radijo stotys spinduliuoja visiškai tokias pat bangas, irgi į jonosferą).
Galingumų grafikas
Stočių pavadinimų santrumpos grafike: Keletas nuorodų šia tema:

Oficiali JAV ginkluotųjų pajėgų svetainė (titulinis HAARP lapas)

Vikipedija apie HAARP
Hugh's HAARP informacinis lapas
4th European Heating Seminar (IV Europos seminaras atmosferos kaitinimo klausimais)
„Nexus Magazine” (HAARP kritika iš kairės)

Klausimus apie HAARP galima užduoti betarpiškai HAARP personalui adresu infohaarp@haarp.alaska.edu.


Nuorodos paskutinį kartą atnaujintos 2011 01 15