Įvykių Lietuvoje chronologija

Iš Oldradio.lt Wiki svetainės.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
RTV ĮVYKIAI LIETUVOJE
1894 08 04 Gimė prof. Alfonsas Jurskis, vienas iš Kauno radijo stoties kūrėjų.
1895 11 26 Gimė Vytautas Hulevičius, Vilniaus radiofono programų direktorius 1927-1935. Žuvo 1941 06 12.
1910 Kauno tvirtovėje įrengta 1500 W kibirkštinė radijo ryšio stotis.
1919 07 08 Krašto Apsaugos Ministerija iš vokiečių perėmė Vytauto kalne buvusią apie 14,5 kW galios Kauno tvirtovės telegrafinę radijo stotį.
1918 Šiaulietis Balys Tolutis pradeda radijo bandymus. Manoma, kad tai - pirmieji radijo bandymai Nepriklausomoje Lietuvoje.
1920 Šiaulietis V. Vaisbergas pasigamina detektorinį radijo imtuvą.
1924 Mokytojas Stasys Brašiškis įsteigia Šiauliuose pirmąją Lietuvoje radijo laboratoriją.
1924 10 24 Priimtas Radijo tarifo įstatymas, kuriuo Lietuvoje įvestas radijo abonentinis mokestis; už asmeninį r. imtuvą nustatytas 100 lt per metus mokestis.
1925 Vilniuje įkuriama Radiotechnikos draugija „Elektrit“, vėliau tapusi didžiausia Vilniaus pramonės įmone. Gamino radijo imtuvus. 1939 m., Sovietų Sąjungai užėmus Vilniaus kraštą, gamykla buvo išvežta į Minską, kur dar kurį laiką veikė kaip V. Molotovo radijo gamykla.
1926 06 12 Pradėtos reguliarios Lietuvos radijo transliacijos. Stotis - Kaune, ant Vytauto kalno. Transliuojama ilgosiomis bangomis 153 (ar 155) kHz dažniu, 7 kW (teoriškai) galia.
1926 11 26 Kauno radiofone suorganizuotas nuolatinis radijo orkestrėlis.
1927 03 04 Pirmasis radijo vaidinimas Kauno Radiofono programoje - L. Giros „Beauštanti aušrelė“
1927 03 04 Kaziuko mugės proga įvyko pirmoji vieša radijo transliacija Vilniuje. Ją surengė bendrovė „Vilniaus radiotechnikos biuras“.
1927 03 19 Ministrų kabinetas įsteigė Radijo tarybą, kuriai vadovauti ėmė Liudas Gira.
1927 04 01 Įsigaliojo naujas Radijo tarifo įstatymas, sumažinęs radijo abonentinio mokesčio dydžius.
1930 Šiaulietis mokytojas Stasys Brašiškis su mokiniais pasigamina televizorių ir cigarečių pakelio dydžio ekrane mato laidas iš Berlyno.
1935 12 08 Valstybės radiofonas transliavo spec. laidą JAV lietuviams. Gauta laiškų apie gerą girdimumą JAV rytinėje pakrantėje, Kalifornijoje ir Oregone. Parašę klausytojai gerai įvertino ir laidos turinį.
1936 Jakų dvare pastatyta Klaipėdos radijo stotis; ją pastatė latvių įmonė „VEF“. Stoties viršininku paskirtas S. Blinstrubas. Studija įrengta miesto centre - Pašto rūmuose. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje vokiečiai, traukdamiesi iš Klaipėdos, sunaikino stotį ir studijos įrenginius.
1939 09 16 Vokietijos karo aviacija subombardavo Vilniaus radijo stotį Liepkalnyje. Bombai pataikius į pastatą, sunaikintas siųstuvas. Naujai statoma stotis Viršuliškėse nebuvo bombarduota.
1951 05 16 LKP(b) CK biuro nutarimu iš Radijo informacijos komiteto pirmininkės pareigų atleista Mira Bordonaitė, į jos vietą paskirtas F. Krastinis.
1956 01 01 Pradėta transliuoti Lietuvos radijo II programa.
1963 Šiaulių televizorių gamykla išleidžia pirmąjį televizorių - „Temp-6“. Manoma, kad šis aparatas yra pirmasis pramoniniu būdu Lietuvoje pagamintas televizorius.
1978 Šiaulių televizorių gamykla išleidžia pirmąjį spalvotą televizorių - „Tauras“.
1989 03 14 Lietuvos Radijo programa pradėta transliuoti klausytojams Maskvoje (Rusija) per trumpųjų bangų stotį Balašichoje prie Maskvos.
1989 04 04 Lietuvos Radijas pradėjo transliuoti laidas esperanto kalba. Keturių minučių trukmės laidelės įterpiamos į angliškas laidas užsieniui antradieniais ir penktadieniais.
1989 12 31 Vilniuje 73,34 MHz dažniu pradėjo dirbti pirmoji oficiali Lietuvoje ir visoje Rytų Europoje (išsk. Vengriją) nevyriausybinė radijo stotis „M-1“. Iš pradžių ji priklausė Lietuvos Lenininio komunistinio jaunimo sąjungai (komjaunimui), bet 1990 nuo jo atsiskyrė.
1990 03 22 Lietuvos Respublikos valstybinis televizijos ir radijo komitetas atskiru įstatymu pertvarkytas į bendrovę „Lietuvos radijas ir televizija“.
1990 04 01 Vilniuje 38-uoju kanalu vietoj Leningrado TV imta retransliuoti Lenkijos TV I programą.
1990 05 04 Kaune 7-uoju kanalu vietoj SSRS Centrinės TV I programos imta retransliuoti programas „3SAT“ (Vokietija) ir „Super Channel“ (Didž. Britanija).
1990 06 02 Vilniuje 866 kHz dažniu pradėjo dirbti pogrindinė SSKP radijo stotis „Tarybų Lietuva“. Dirbo iki 1991.
1990 12 27 Vilniuje 71,81 MHz dažniu pradėta Norvegijoje kuriamos rusų radijo programos „Radio Roks“ retransliacija.
1991 01 31 Iš Vilniaus pradėtos transliuoti radijo stočių „Vilniaus varpas“ ir „Radiocentras“ programos.
1992 05 07 Vilniuje įregistruota UAB „Tele-3“, [?tapusi pirmąja komercine televizija Lietuvoje?] Bendrovės įkūrėja ir pirmoji direktorė buvo JAV lietuvė prof. Liucija Baškauskaitė. 1992 pabaigoje bendrovei suteikta licencija transliuoti trečiuoju TV siųstuvų tinklu.
1993 Vilniuje įkurta „Baltijos televizija“.
1993 01 01 Lietuvos radijas ir televizija tapo Europos transliuotojų sąjungos (EBU/UER) nariu.
1993 01 06 Alytuje pradėjo transliuoti „Alytaus Radijas“. Vėliau programos pavadinimas pakeistas į „FM99“.
1993 04 11 Trečiuoju TV siųstuvų tinklu pradėta transliuoti „Tele-3“ programa.
1993 11 17 Vilniuje įregistruota UAB „Laisvoji banga“.
1994 Kėdainiuose įregistruota UAB „Kėdainių krašto televizija“.
1994 02 01 15.00 val. pradėta transliuoti radijo programa „Laisvoji banga“. Transliuojama 100 MHz ruože Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Tauragėje, Druskininkuose, Nidoje.
1994 05 06 Programa „Laisvoji banga“ pradėta transliuoti VB ruože Vilniuje 1557 kHz dažniu.
1994 09 20 Programa „Laisvoji banga“ pradėta transliuoti 70 MHz ruože Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Visagine.
1996 04 18 UAB „Tele-3“ iškeliama bankroto byla; bendrovės sanuotoju paskirtas Švedijos kompanijos „Kinnevik“ tarptautinis žiniasklaidos padalinys „Modern Times Group“ (MTG) tų pačių metų rudenį įsigijo „Tele-3“ akcijų ir pagal MTG tradiciją programos pavadinimas buvo pakeistas į „TV3“. Bendrovės generaline direktore naujieji akcininkai paskyrė Vilmą Marciulevičiūtę, iki to laiko televizijoje dirbusią vykdančiąja direktore.
1997 05 Pradėtos bandomosios Lietuvos Radijo I programos transliacijos internetu.
1997 08 Klaipėdoje 94,1 MHz dažniu pradėta transliuoti radijo programa „Bumsas“ (2002.09.01 pavadinimas pakeistas į „B-91“).
1997 08 01 Lietuvos Radijo I programa pradėta nuolat transliuoti per internetą. Transliuota RealAudio formatu, paslaugą teikė „Omnitel“.
1998 09 09 Klaipėdos kabelinės televizijos „Balticum TV“ iniciatyva didžioji dalis Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos narių pradėjo transliuoti bendrą tinklelio programą. Kabelinės televizijos abonentai įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose kiekvieną dieną mato išskirtinę, lietuviškai įgarsintų filmų programą, pavadintą „Lietuvos Regioninis Kabelinės Televizijos Tinklas“.
1999 09 01 Programa „Laisvoji banga“ transliuojama tik Vilniuje 104,7 MHz dažniu; transliacija kitose Lietuvos vietose nutraukta, jose imta transliuoti „Laba's FM“ programą.
2000 03 01 Radijo programa „Bumsas“ iš Klaipėdos pradėta transliuoti per internetą.
2002 02 04 Pradėtos transliuoti „Tomorrow's News - Today“ laidos per Sitkūnų TB stotį.
2002 02 09 Pradėtos transliuoti „Radio Barabari“ bandomosios laidos per Sitkūnų TB stotį. Pasibaigus bandymams buvo trumpa pertrauka; nuo 2002.03 laidos transliuotos kasdien iki 2003.03.22.
2002 09 01 Radijo programos „Bumsas“ pavadinimas pakeistas į „B-91“.
2003 02 16 Pradėta transliuoti Lietuvos TV II programa.
2003 03 31 UAB „Tele-3“ pradėjo transliuoti radijo programą - „Power Hit Radio“ (95,9 MHz Vilniuje).
2003 04 03 Pradėtos transliuoti „The Overcomer Ministry“ bandomosios radijo laidos (Vilnius 612 kHz, Sitkūnai 1557 kHz ir 1386 kHz). Transliuota iki 2003.04.13.
2003 04 29 Vilniuje įkurta UAB „TV1“ – dukterinė „LNK“ įmonė.
2003 12 20 UAB „TV1“ pradėjo transliuoti programą „TV1“ Vilniuje (60 k.) ir Klaipėdoje (31 k.).
2004 07 UAB „Baltijos televizija“ tapo koncerno „Achemos grupė“ dalimi.
2004 07 Radijo programa „Relax FM“ pradėta transliuoti Klaipėdoje (iki šiol transliuota Vilniuje ir Šiauliuose).
2004 09 17 Pradėdama naują sezoną, UAB „Baltijos televizija“ pakeitė savo transliuojamos programos pavadinimą į „Baltijos TV“.
2005 12 01 Pradėtos transliuoti „Pipeline Radio“ (Anglija) laidos ketvirtadieniais 1386 kHz dažniu per 7 kW galios siųstuvą Bubiuose (Šiaulių raj. sav.).
2005 12 05 Pradėtos transliuoti „Deutsche Welle“ laidos rusų k. kasdien 20.00-21.00 LL per Sitkūnų 150 kW galios siųstuvą 1557 kHz dažniu. Laidos skirtos klausytojams Gudijoje.
2005 12 25 Transliuota neeilinė bandomoji „Pipeline Radio“ laida per Klaipėdos 25 kW siųstuvą 1386 kHz dažniu.
Pagalba
Asmeniniai įrankiai