Įvykių užsienyje chronologija

Iš Oldradio.lt Wiki svetainės.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
RTV ĮVYKIAI UŽSIENYJE
1927.12.09 Vilniaus radiofonas (Lenkijos radijo Vilniaus sk.) pradėjo transliuoti laidas liet. k..
1928 Brukline (Niujorkas, JAV) pradėta transliuoti lietuviška Juozo Ginkaus radijo valandėlė; transliuota iki 1956.
1931 Filadelfijoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška Petro Petraičio radijo valandėlė; baigė tais pačiais metais.
1932.04.11 Čikagoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Margutis”.
1932.11. Čikagoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška Sofijos Barkuvienės radijo valandėlė „Sophie Barcus Radijo Valanda”.
1932 Pitsburge (Pensilvanijos valst., JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė.
1933 Filadelfijoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška P. ir D. Antanaičių radijo valandėlė; transliuota iki 1951.
1934.04.01 Bostone (JAV) pradėta transliuoti lietuviška Stepono ir Valentinos Minkų radijo valandėlė.
1935.12.08 Valstybės Radiofonas transliavo spec. laidą JAV lietuviams..
1935 Filadelfijoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška K. Kisieliaus radijo valandėlė; transliuota iki 1937.
1936 Čikagoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška Povilo Šaltimiero radijo valandėlė „Šaltimiero Radijo Valanda”; transliuota iki 1955.12.30.
1937.11.09 Filadelfijoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška Antano Dziko radijo valandėlė (1954 pavadinta „Tėvynės garsai”).
1939 Buenos Airėse (Argentina) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė .
1940.11.27 Vatikano radijas pradėjo transliuoti laidas liet. k..
1941.07.15 SSRS Visasąjunginis Radijas pradėjo transliuoti laidas liet. kalba vokiečių užimtai Lietuvai; transliavo iki 1944 rugsėjo pradžios .
1941 Niujorke (JAV) pradėta transliuoti lietuviška Jokūbo Stuko radijo valandėlė „Lietuvos atsiminimai”.
1944.07.25 Vokietijos Reicho radijas pradėjo transliuoti laidas sovietinės Rusijos užimtai Lietuvai (iš Rygos, vėliau - iš kt. miestų); transliavo iki 1945.04.16.
1945.09. „Amerikos lietuvių balsas” (American Lithuanian Voice) tapo inkorporuotas Lansinge (Mičigano valst., JAV) 30-čiai metų.
1945.09.15 Detroite (JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Amerikos lietuvių balsas” (per radijo st. WJLB).
1946 Pradėtos transliuoti specialios Lietuvos radijo laidos užsienio lietuviams (liet. k.)..
1948.01.11 Baltimorėje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Lietuvių Meliodijos Valanda”.
1949.09.09 Klivlende (JAV) pradėta transliuoti lietuviška J. P. Nasvyčio radijo valandėlė (vėliau pavadinta „Tėviškės garsai”).
1949 Pitsburge (Pensilvanijos valst., JAV) pradėta transliuoti lietuviška Pitsburgo aps. vyčių katalikiška radijo valandėlė.
1950.02.16 Ročesteryje (Niujorko valst., JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė (vėliau pavadinta „Dainos aidas”).
1950 Pitsburge (Pensilvanijos valst., JAV) pradėta transliuoti lietuviška Prano Salduko radijo valandėlė „Your Favorite Lithuanian and American Melody Hour”; transliuota iki 1959.
1951.01.28 Toronte (Kanada) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Tėvynės prisiminimai”.
1951.02.16 „Amerikos balsas” pradėjo transliuoti laidas liet. k..
1952.05. Valstybinis Italijos radijas - RAI - pradėjo transliuoti laidas liet. k..
1952.05.15 „Amerikos balsas” pradėjo transliuoti laidas liet. k. taip pat ir iš savo skyriaus Miunchene; transliavo iki 1958.08.31.
1952 Los Andžele (JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Lietuviškų melodijų valanda”.
1953 Pradėta transliuoti Filadelfijos (JAV) lietuvių bendruomenės radijo valandėlė „Bendruomenės balsas”.
1954.03.07 Masačiusetso valstijoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška Petro Viščinio radijo valandėlė „Laisvės varpas”.
1955.01.02 Per Tautinį Ispanijos radiją pradėtos transliuoti Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) laidos Lietuvai.
1963.10.06 Monrealyje pradėta transliuoti lietuviška L. Stankevičiaus radijo valandėlė.
1966.03.26 Čikagoje (JAV) transliuota pirmoji Anatolijaus Šluto laida „Lietuviai Televizijoje“. Buvo transliuojama TV stotes WCIU programoje 26 kanalu.
1968.07.07 Misionieriška Monte Karlo radijo stotis „Trans World Radio” pradėjo transliuoti laidas liet. k.; vėliau jas ėmė rengti „Gerosios naujienos centras” Vilniuje.
1971.04.11 Laidas Lietuvai („Stepono pamokslas”) pradėjo transliuoti Vokietijos religinių teisių gynimo organizacija „Hilfsaktion Märtyrerkirche”; transliavo iki 1992 kovo.
1974.11.17 Vusteryje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška Eduardo Meilaus radijo valandėlė „Aušra”; transliuota iki 1994.11.28.
1975.01.04 „Laisvės Radijas” pradėjo transliuoti laidas liet. k. (iš Miuncheno, Vokietija).
1989.03.14 Lietuvos Radijo programa pradėta transliuoti klausytojams Maskvoje (Rusija) per trumpųjų bangų stotį Balašichoje prie Maskvos..
1990.03.04 Balstogės Radijas (Lenkija) pradėjo transliuoti laidas liet. k..
1990.04.08 SSRS Visasąjunginis Radijas pradėjo transliuoti laidas Lietuvai liet. k. Sekmadieninė valandos trukmės laida buvo įterpiama į Lietuvoje retransliuojamą VR programą „Majak“. 1990-05 laida tapo kasdienine, bet sutrumpėjo iki pusvalandžio. Transliavo iki 1991.
1991.07.01 Lenkijos Radijas pradėjo transliuoti laidas Lietuvai liet. k. Transliavo kasdien iki 2002.12.31.
1992.01.27 Lietuvos Radijas pradėjo retransliuoti lietuviškas „Amerikos balso” laidas.
1995.04.10 Per Lietuvos radijo II programą imta retransliuoti kasdienines Vatikano radijo laidas liet. k..
1995.04.10 Rytines „Laisvosios Europos radijo” laidas liet. k. nustota retransliuoti per Lietuvos Radiją.
1995.04.10 „Laisvosios Europos radijo” laidos liet. k. (išsk. žinias) imtos transliuoti daugiausia iš Prahos.
1995.08.20 Lenkijos TV pradėjo transliuoti laidas liet. k..
1996 Čikagoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška TV valandėlė „Amerikos lietuvių televizija”.
2002.05.28 Niujorke (JAV) pradėta transliuoti lietuviška dr. Giedrės Kumpikaitės radijo valandėlė „Niujorko lietuvių radijas”.
2003.09.01 Čikagoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Savas Radijas”; transliavo po 1 val. darbo dienomis iki 2004.08.27.
2005.04. Čikagoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Labas”, vėliau pavadinta „Trijų Bangų Radijas”.
2007.07.02 Čikagoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Čikagos Aido Radijas”.
Pagalba
Asmeniniai įrankiai