LRT vadovai

Iš Oldradio.lt Wiki svetainės.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Lietuvos nacionalinio RTV transliuotojo vadovai

1927.03.19 Radijo komitetas (vėliau pavadintas Radijo taryba)

1929.01.01[2] Valstybės radiofonas

1940.10.26[4] Radiofikacijos ir radiofonijos komitetas prie LSSR LKT[5]

1941.06.23 Valstybės radiofonas

1941.0_.__ Landessender Kauen (Reichsrundfunk GmbH žinioje)

1944.07.15 Radiofikacijos ir radiofonijos komitetas prie LSSR LKT[8]

1949.09.__ Radijo informacijos komitetas prie LSSR MT

1953.06.__ LSSR Kultūros ministerijos Vyriausioji radijo informacijos valdyba

1957.06.__ Radijo ir televizijos komitetas prie LSSR MT [10]

1963.01.01 LSSR MT Valstybinis radijo ir televizijos komitetas [10]

1970.09.__ LSSR Valstybinis televizijos ir radijo komitetas

1990.03.11 LR valstybinis televizijos ir radijo komitetas

1990.03.22 Lietuvos radijas ir televizija

1996.10.24 / 1997.01.01[13] VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija” 1. Be to, radijo istorikas Stasys Štikelis rašė: „1928.07.03 Radiofono vedėjo pareigas laikinai ėjęs Vincas Rastenis
 2. Valstybės radiofono įstatymo įsigaliojimo data (stoties/studijos perdavimas įvyko vėliau?). Iš pradžių Valst. Radiofonas buvo Švietimo ministerijos žinioje, nuo 1938.09.15 - Visuomeninio darbo valdybos (prie Min. Tarybos) žinioje, nuo 1939.05.02 iki 1940.08.26 - Min. Tarybos ar Min. Pirmininko žinioje.
 3. Lietuvos žinios, 1940.06.20, 8 p.
 4. Ši data nurodyta LCVA pažymoje 1990.05.07, F.964, Ap.1 (041117). Bet J. Baltušis 1941.04 rašo, kad pusė metų sukanka 41.04.25 (F.964, Ap.1, B.63, L.5).
 5. LKT – „Liaudies Komisarų Taryba“ (tuometinis sovietinis vyriausybės pavadinimas)
 6. 6,0 6,1 Balys Gražulis. Karo sukūriuose. „Kalba Vilnius” 1992 Nr. 29, 31.
 7. Balys Gražulis. Karo sukūriuose. „Kalba Vilnius” 1992 Nr. 31.
 8. nuo 1946.03 – „...prie LSSR MT“ (Ministrų Tarybos)
 9. 1951.01.29 raštą pasirašė Bordonaitė; 1951.02.xx raštą pasirašė M. Любецкис, вр.и.о.председателя комитета радиоинформации при СМ ЛССР
 10. 10,0 10,1 Bet iki šiol internete paskelbtuose 1959-1970 LSSR MT nutarimuose buvo sakoma „Valstybinis televizijos ir radijo komitetas”: LSSR MT 1959.02.11 nut. Nr. 61 ([1] 12.03.23), LKP CK ir LSSR MT 1959.09.11 nut. Nr. 479 ([2] 12.03.23) ir t.t. iki LSSR MT 1970.01.04 nut. Nr. 1 ([3] 12.03.23)
 11. 1966.07.06 Sniečkaus rašte - „Месяцев Н.Н.“ (N. Mesiacevas)
 12. LSSR ATP įsakas, jo teikimas tvirtinimui ir patvirtinimas (12.03.23)
 13. VšĮ įregistruota vėliau (1997 viduryje).
Pagalba
Asmeniniai įrankiai