Liudvikas Žaldaris

Iš Oldradio.lt Wiki svetainės.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

ŽALDARIS Liudvikas (*1900-03-18 Keturvalakiai (Vilkaviškio aps.), †1938-09-?? Smolenskas), poetas, komunistinis veikėjas, Minsko radijo laidų lietuviams redaktorius.

1919–1924 mokėsi Marijampolės gimnazijoje, įsijungė į bolševikinę veiklą. 1920 įstojo į komunistinę jaunimo organizaciją. 1923-1924 už priešvalstybinę veiklą kelis kartus pateko į kalėjimą. 1924 pasitraukė į Rusiją. Nuo 1929 gyveno Minske, dirbo lietuviškų radijo laidų vedėju, redaktoriumi, bendradarbiavo lietuviškame Gudijos kompartijos laikraštyje „Raudonasis artojas“[1].

Paskelbė eilėraščių „Naujojoje gadynėje“, „Kibirkštyje“, 1934 išleistame almanache „Po raudonąja vėliava“.

Sušaudytas stalininių represijų metu.  1. šaltinyje – „Gimtasis kraštas“ 1988-09-22 – laikraščio pavadinimas rašomas „Raudonoji vėliava“, tačiau Minske ėjo „Raudonasis artojas“, o jis 1932 m. savireklamoje skelbėsi esąs vienintelis liet. laikraštis Sov. Sąjungoje.
Pagalba
Asmeniniai įrankiai