Juozas Banaitis

Iš Oldradio.lt Wiki svetainės.
16:05, 16 spalio 2013 versija naudotojo Sigitas (Aptarimas | įnašas)

(skirt) ←Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija→ (skirt)
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Juozas-Banaitis.jpg

BANAITIS Juozas (1908.03.01 Eržvilkas – 1967.03.27 Vilnius), muzikos pedagogas, chorvedys, kultūros veikėjas, spaudos, radijo darbuotojas, komunistų partijos veikėjas.

Turinys

Išsilavinimas

Muzikos pradmenis gavo iš Eržvilko parapijos vargoninko F. Dirsės, žavėjosi vargonininko improvizatoriaus Stanislovo Batoro, irgi dirbusio Eržvilke, menu. 1920–1928 mokėsi Jurbarko „Saulės“ gimnazijoje, griežė gimnazijos orkestre, dainavo chore, dalyvavo „Kultūros būrelio“ dramos sekcijoje. 1928–1932 studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. 1929–1932 mokėsi chorvedybos Kauno muzikos mokykloje pas Nikodemą Martinonį. 1936 baigė Kauno konservatorijos violončelės klasę pas prof. Povilą Berkavičių.

Kūrybinė veikla

Studijuodamas grojo Kauno Karo muziejaus invalidų orkestre, nuo 1933 dėstė muziką ir dainavimą Kauno 3-ojoje gimnazijoje. Čia subūrė moksleivių chorą, kuris 1936 Kauno miesto pirmosios apygardos chorų varžybose laimėjo pirmąją vietą, o 1938 Lietuvos vidurinių mokyklų chorų varžybose – trečiąją.

Bendradarbiavo almanache „Granitas“, laikraštyje „Lietuvos studentas“, žurnaluose „Aurora“, „Naujoji Romuva“, „Literatūra“, „Antifašistas“ ir kt. Nuo 1938 Lietuvos muzikų draugijos valdybos narys ir Muzikos mokytojų sekcijos pirmininkas, 1938–1940 žurnalo „Muzikos barai“ redakcinės kolegijos narys. Nemažai prisidėjo prie muzikos mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir jaunimo muzikinio auklėjimo gerinimo. 1939 lankėsi Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Italijoje, kur susipažino su muzikos pedagogikos padėtimi, klausėsi koncertų Liucernos festivalyje. Su Jonu Švedu parašė vadovėlį „Muzika vidurinei mokyklai“, dirigavo 1940 mokyklų chorų šventėje Kaune.

Antruoju sovietmečiu daug prisidėjo prie Vilniaus konservatorijos, muzikos mokyklų steigimo, muzikinės kultūros ugdymo Lietuvoje. 1946–1967 vienas iš respublikinių dainų švenčių rengėjų. 1958 jo iniciatyva Filharmonijoje įkurtas Lietuvos estradinis orkestras „LEO“ (vadovas Juozas Tiškus, nuo 1966 „Estradinės melodijos“). Parašė daug publicistinų straipsnių apie meną ir muziką, grožinės literatūros kūrinių (daugiausia apsakymų). Buvo Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos vyriausiosios redakcijos narys, literatūros ir kultūros skyriaus meno sektoriaus vadovas.

Komunistinė–ideologinė veikla

1940.06.19 okupacinės valdžios paskirtas vadovauti Valstybės Radiofonui, juo liko ir Valstybės Radiofoną pertvarkius į Radiofikacijos ir radiofonijos komitetą prie Lietuvos SSR LKT. 1940.07 paskirtas vadinamojo „Liaudies Seimo“ deputatu, 1940.08–1947 (1941–1944 – Rusijoje) LSSR AT deputatas, AT Prezidiumo narys.

Antrojo pasaulinio karo metais (1941–1944) dirbo Visasąjunginio Radijo lietuviškų laidų atsakinguoju redaktoriumi. 1943–1944 lietuviškų valstybinių meno ansamblių Rusijoje organizatorius ir meno vadovas. 1944–1953 Meno reikalų valdybos prie LSSR MT viršininkas. Nuo 1949 LKP CK narys. 1953–1958 LSSR kultūros ministro pavaduotojas, 1958–1967 kultūros ministras.

Apdovanojimai

1954 LSSR nusipelniusio meno veikėjo vardas.

Juozas-Banaitis-1986-knyga.jpg

Literatūra

  • Vytautas Jakelaitis. Juozas Banaitis. – Vilnius: Vaga, 1986. – 205 p.
  • Vytautas Jakelaitis. Saulei leidžiantis – toks buvimas drauge, t. 1. – Vilnius: Alka, 2002. – 240 p.

Papildoma informacija

Pagalba
Asmeniniai įrankiai